Altanglas/Glasräcken/
vindskydd

När vi sätter in glas i altan- och glasräcken använder vi härdat glas eller laminerat glas.

Härdat glas är fem till sex gånger starkare än vanligt glas och används ofta för personskydd i exempelvis entrédörrar. Om det går sönder blir det bara ofarliga smulor. Härdat glas kan även kombineras med laminerat glas