Stenskottslagning och rutbyte

Självriskeliminering

När Du byter vindruta hos oss på Dingle Glasmästeri får Du gratis försäkring som gäller vid skada på Din bilruta. Du får alltså en annan ruta helt gratis om den skulle gå sönder inom en månad. Efter gratismånaden skickar försäkringsbolaget SOLID ut ett erbjudande om förlängd försäkring.

(OBS! Gäller bara vindrutor och för privatpersoner.)

Stöldskyddsmärkning

För att göra bilen mindre attraktiv som stöldobjekt låter många stöldskyddsmärka sina bilrutor.Vad vi gör är att vi etsar in registreringsnumret på varje bilruta. Detta tar ungefär en halvtimma.

Ring och boka tid så stöldskyddsmärker vi Din bilruta!

Stenskott

Det är lätt att råka ut för ett stenskott. I många fall går det bra att laga, förutsättningen är att man lagar stenskottet innan det spricker ut. När en ruta skall lagas följer vi de riktlinjer för skadade och slitna vindrutor som gäller för Danmark, Norge och Sverige.